Ratsula, Niina

Code of Conduct Company Oy

Yhteystiedot:

0504869821

https://www.codeofconduct.fi/

vastuualueet:

Taloudellinen vastuu

Esittely:

Viimeiset 15 vuotta olen ollut mukana kehittämässä vastuullisempaa työelämää Pohjoismaissa. Työskentelin yli 10 vuotta kansainvälisissä pörssiyrityksissä vastaten globaalisti mm. Code of Conduct -hankkeiden läpiviennistä, Compliance-toiminnon pystyttämisestä ja johtamisesta, sekä sisäisten kontrollien kehittämisestä ja tarkastamisesta. Vuodesta 2018 olen toiminut yrittäjänä auttaen organisaatioita kehittämään yritysvastuuohjelmia, compliance-toimintoja ja sisäisen valvonnan menetelmiä sekä toiminut toisena Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista (nordicbusinessethics.com).

Tyypillisiä asiakasprojekteja: eettisten toimintaperiaatteiden rakentaminen ja jalkauttaminen, yritysvastuu- ja compliance-ohjelmien kehittäminen ja arviointi, whistleblowing -käytäntöjen kehittäminen, korruptio- ja väärinkäytösriskiarvioinnit, sisäisten kontrollien / sisäisen tarkastuksen kehittäminen, digitaalisten koulutusten (eLearning) tuottaminen henkilöstölle (mm Code of Conduct ja anti-korruptio).

avainsanat:

Code of Conduct
Eettiset toimintaperiaatteet