Vaalgamaa, Sanna

Sitowise Oy

Yhteystiedot:

040 632 4360

https://sitowise.com

vastuualueet:

Ympäristövastuu

Esittely:

Olen laaja-alainen ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toimeksiannoista sekä ympäristötutkimushankkeista. Olen hoitanut kymmeniä eri toimialojen ympäristösuojelu- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja, toiminut asiantuntijana ja projektipäällikkönä useissa YVA-hankkeissa sekä vesi-, sedimentti- ja ympäristökemian asiantuntijana useissa kansainvälissä tutkimushankkeissa. Toimin asiantuntijana yritysten ja hankkeiden vastuullisuuden toteuttamisessa kehittäjän, auditoijan tai varmentajan roolissa. Minulla on suuren yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (EV 248) sekä vastuullisen infrarakentamisen CEEQUAL-asessoripätevyys.  

avainsanat:

Ympäristövaikutukset