YRITYSVASTUUN OSA-ALUE

SOSIAALINEN VASTUU

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta sen työntekijöistä, muista ihmisistä ja yhteiskunnasta.

MITÄ ON SOSIAALINEN VASTUU?

Yritysvastuun sosiaalinen osa-alue tarkoittaa yrityksen vaikutuksia yhteiskuntaan ja eri ihmisryhmiin, kuten yrityksen henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, urakoitsijoihin, kansalaisjärjestöihin ja paikallisiin asukkaisiin. Keskeistä sosiaalisen vastuun kehittämisessä on organisaation järjestämä keskustelu ja vuoropuhelu näiden sidosryhmien kanssa, jotta yritys voi paremmin ymmärtää aiheuttamiaan sosiaalisia vaikutuksia ympärillään.

 

Sosiaalisen vastuun määritelmiä on useita, mutta usein se pitää sisällään tavoitteen toimia ihmisiä kohtaan vastuullisesti yli lain tai taloudellisten syiden pakottavan tarpeen. Yritys tekee vapaaehtoisesti toimia, jotta mm. yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus yrityksessä toteutuvat. Nykyään on tarpeen huomioida myös yhteistyökumppanit sekä yrityksen toimitusketjun vaikutukset turvalliseen yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

KEITÄ ME OLEMME

SOSIAALISEN VASTUUN ASIANTUNTIJAT

Usein sosiaalisen vastuun asiantuntijoilla on yhteiskuntatieteellinen, oikeustieteellinen tai humanistinen koulutus. Olennaista on ymmärtää yhteiskunnan rakenteita, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon, sidosryhmien osallistumista yrityksen toimintaan, yritysten työntekijöiden oikeuksia ja yleisiä ihmisoikeuksia sekä perusoikeuksia.

YRITYSTEN

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Sidosryhmävuoropuhelun ja avoimen keskustelun avulla voidaan parhaiten selvittää yrityksen sosiaalisia vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • henkilöstö ja työolot
  • työpaikan monimuotoisuus
  • tasa-arvo
  • vähemmistöryhmät ja alkuperäiskansat
  • ihmisoikeudet toimitusketjussa
  • työturvallisuus
  • yhteiskuntavaikutukset

ETSI SOSIAALISEN VASTUUN ASIANTUNTIJAA

ETKÖ LÖYTÄNYT SOPIVAA ASIANTUNTIJAA?

Mikäli et löytänyt etsimääsi yritysvastuun asiantuntemusta sivutolta, ole yhteydessä niin etsitään yhdessä sopivaa asiantuntijaa.