YRITYSVASTUUN OSA-ALUE

YMPÄRISTÖVASTUU

Ympäristövastuu sisältää yrityksen toiminnan vaikutukset luontoon, maaperään, veteen ja ilmaan.

MITÄ ON YMPÄRISTÖVASTUU?

Ympäristövastuu on yrityksen vastuuta aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista, niiden tunnistamista, ennaltaehkäisyä, hallintaa ja minimointia. Yhä useammin asiakkaat ja kuluttajat kiinnittävät huomiota tuotteiden ja palveluiden ympäristömyönteisyyteen, ja siksi se on yhä useammin myös kilpailutekijä yritykselle. Yrityksen ympäristöriskien tunnistaminen on tärkeää, jotta niiden hallinta on suunnitelmallista ja seuranta riittävää.

 

Ympäristövaikutuksia syntyy yrityksen toiminnan eri vaiheissa, raaka-ainehankinnoista palveluihin ja valmistusprosesseista lopputuotteisiin, sekä tuotteiden hävittämisen yhteydessä. Puhutaan ympäristövaikutuksista koko elinkaaren aikana. Ympäristövastuu sisältää varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteiden omaksumisen. Lisäksi tulee tuntea ympäristölainsäädännön olennaiset vaatimukset yrityksen toimintaan liittyen ja pyrkiä aina kohti ympäristöllisesti kestävämpää yritystoimintaa.

Keitä me olemme?

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJAT

Ympäristöasiantuntijat ovat usein opiskelleet biologiaa, maantiedettä, ympäristötiedettä, ympäristötekniikkaa, tai geologiaa, riippuen ympäristöalan opintojen painotuksistaan. Ympäristöasiantuntijat ovat usein joko enemmän yleisen tason asiantuntijoita, jotka hallitsevat laajempia kokonaisuuksia ja toimivat usein esim. projektinjohtotehtävissä tai koordinoimassa isojen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi on paljon erilaisia syvempää asiantuntemusta vaativia ympäristöasiantuntijan tehtäviä, joissa keskitytään suppeampaan osa-alueeseen tarkemmin (esim. hiilijalanjäljen laskenta, maaperätutkimukset, vesistömallinnukset jne).

YRITYKSEN

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Ympäristövastuullinen yritys tuntee yrityksensä vaikutukset luontoon, ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin. Yrityksen on tunnettava aiheuttamansa ympäristövaikutukset, ja hallittava niitä. Ympäristövaikutusten vähentäminen on usein kannattavaa taloudellisesti, mm. energiakuluissa säästäen sekä ja se linkittyy myös mm. sosiaaliseen vastuuseen raaka-aine valintojen kautta.

Ympäristövastuuseen liittyviä aihepiirejä ovat mm.:

  • Luonnon monimuotoisuus
  • Elinkaariarvioinnit
  • Päästöt ilmaan
  • Jätteet
  • Jätevedet
  • Kemikaalit ympäristössä
  • Kiertotalous
  • Pilaantuneet maat
  • Vesistövaikutukset

ETSI YMPÄRISTÖVASTUUN ASIANTUNTIJAA

ETKÖ LÖYTÄNYT SOPIVAA ASIANTUNTIJAA?

Mikäli et löytänyt etsimääsi yritysvastuun asiantuntemusta sivutolta, ole yhteydessä niin etsitään yhdessä sopivaa asiantuntijaa.